Vi forbeholder os ret til at ændre vilkår, betingelser og meddelelser, hvorunder denne hjemmeside tilbydes uden varsel til enhver tid. Du erklærer hermed, at der ikke eksisterer joint venture, partnerskab, beskæftigelse eller agenturforhold mellem dig og vores hjemmeside som følge af denne aftale eller din brug af denne hjemmeside. Denne aftale erstatter alle tidligere eller samtidige meddelelser og forslag, hvad enten elektronik, mundtligt eller verbalt, mellem dig og vores hjemmeside med hensyn til denne hjemmeside.

Betingelser for brug

Laptop batterieVilkår og betingelser

Laptop batterieAnsvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar for hjemmesiden

Laptop batterieAnsvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar for produkter solgt

Laptop batterieBrug

Laptop batterieProdukter og ordrer

Laptop batterieGenerel bestillingspolitik

Laptop batteriebetalingsmetoder

Laptop batterieSkat

Laptop batterieTeknisk support

Laptop batterieAnsvarsfraskrivelse

Laptop batterieVaremærker

Laptop batterieFejl og fejlhåndtering

Vilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle transaktioner foretaget via denne hjemmeside. Læs venligst nedenstående vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bruger hjemmesiden, da der ikke gælder andre vilkår. Ved at bruge eller få adgang til dette websted anerkender du, at du har læst og accepteret disse vilkår.

Tilbage til toppen

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar for hjemmesiden

Batterierne fra vores firma er [erstattet] solgt til brug i visse produkter af computer eller andre elektroniske apparater, og enhver henvisning til produkter eller varemærker tilhørende sådanne selskaber / producenter / leverandører er udelukkende med det formål at identificere produktvirksomhederne / producenterne / leverandører producenter, som vores produkter [erstatter for] kan bruges til. Vores firma og denne hjemmeside er hverken tilknyttet, godkendt af, licenseret af, distributører for eller på nogen måde relateret til sådanne fabrikanter / fabrikanter / leverandører, og produkterne udbydes til salg via vores hjemmeside fremstillet af eller solgt med godkendelse af producenter / leverandører af sådanne produkter, som vores produkter [erstatter for] kan anvendes til.

Vores hjemmeside og materialerne heri leveres som de er. Vi giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, af nogen art i forhold til vores hjemmeside, vores drift, indhold, information og materialer. Vi fraskriver udtrykkeligt alle garantier, udtrykt eller underforstået, af enhver art med hensyn til hjemmesiden eller dets anvendelse, herunder men ikke begrænset til salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Du er indforstået med, at vores hjemmeside, dets direktører, officerer, medarbejdere eller andre repræsentanter ikke er ansvarlige for skader som følge af driften, indholdet eller brugen af hjemmesiden. Du accepterer, at denne ansvarsbegrænsning er omfattende og gælder for alle skader af enhver art, herunder uden begrænsning direkte, indirekte, kompenserende, særlige, tilfældige, straffe og følgeskader.

Tilbage til toppen

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar for produkter solgt

Alle vores produkter er garanteret mod fejl i 30 dage fra leveringsdatoen. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, giver vi intet udtryk eller garantier, hverken udtrykte eller stiltiende, af nogen art med hensyn til produkter solgt på denne hjemmeside. Med undtagelse af udtrykkeligt angivet heri frasiger vi udtrykkeligt alle garantier, udtrykt eller underforstået, af enhver art i forhold til de produkter, der sælges på denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Du accepterer, at den eneste eksklusive maksimale erstatningsansvar på vores hjemmeside som følge af et produkt, der sælges på hjemmesiden, er prisen på den bestilte vare. Under ingen omstændigheder er vores hjemmeside, dets direktører, embedsmænd, medarbejdere og repræsentanter ansvarlige for særlige, indirekte, følgeskader eller straffende skader relateret til de solgte produkter.

Tilbage til toppen

Brug

Vi giver dig tilladelse til at se denne hjemmeside til eget brug, forudsat at du accepterer og accepterer de ændringer og betingelser, der er angivet i "Vilkår og betingelser" uden ændringer. Vilkårene heri bør ikke ændres, suppleres eller ændres ved brug af yderligere dokumenter, der hævder at være en aftale fra parterne. Ethvert forsøg på at supplere eller ændre dette dokument med henblik på at bestille en eller flere produkter, der er underlagt de yderligere eller ændrede vilkår og betingelser, anses for ugyldige.

Tilbage til toppen

Produkter og ordrer

Vi opdaterer løbende og reviderer de produkter, som vi sælger via denne hjemmeside. Som sådan kan produkterne afbrydes til enhver tid, og forskelle mellem, hvad der sendes og hvad der beskrives, kan forekomme lejlighedsvis. Selvom vi vil bruge alle rimelige bestræbelser på at opfylde de ordrer vi modtager, kan vi ikke garantere tilgængeligheden af et bestemt produkt, der vises på hjemmesiden.

Tilbage til toppen

Generel bestillingspolitik

Din kvittering for en ordrebekræftelse fra os betyder ikke, at vi accepterer din ordre. Vi forbeholder os ret til at acceptere eller afvise din ordre til enhver tid efter modtagelsen af din ordre af en eller anden grund. Hvis dit kreditkort allerede er opkrævet for købet, og din ordre er annulleret, skal vi straks udstede en kredit på det kreditkort, der anvendes i ordren for det beløb, der opkræves. Visse ordrer skal indhente vores forhåndsgodkendelse med en acceptabel betalingsmetode som fastsat af vores faktureringsafdeling. Vi må muligvis kræve yderligere verifikationer eller oplysninger, før vi behandler og sender eventuelle ordrer.

Tilbage til toppen

betalingsmetoder

Vi tager kun paypal.

Tilbage til toppen

Skat

Den samlede pris for en ordre vil kun indeholde de gældende salgsafgifter. Alle andre skatter, der måtte være gældende, er eneansvarlige for og skal betales af kunden.

Tilbage til toppen

Teknisk support

Vi tilbyder gratis professionel teknisk support, ring venligst til os eller email os for teknisk assistance.

Tilbage til toppen

Ansvarsfraskrivelse

Produkterne fra vores firma er designet til at være kompatible med en række elektriske og elektroniske udstyr fremstillet af visse virksomheder, herunder Dell Inc. Enhver henvisning til produkter eller varemærker eller navne på sådanne selskaber er udelukkende med det formål at identificere udstyrsmodelmodellerne med som vores produkter er kompatible. Vores firma og dette websted er hverken tilknyttet disse virksomheder, herunder Dell Inc., og produkterne udbydes ikke til salg via vores hjemmeside produceret af disse virksomheder.

Tilbage til toppen

Varemærker

Varemærkerne, der anvendes og vises på denne hjemmeside, er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende leverandører og producenter af de produkter, der udbydes til salg på denne hjemmeside. Intet indeholdt på denne hjemmeside bør anses for at give ret til at bruge et varemærke, der vises på hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra varemærkeindehaveren.

Tilbage til toppen

Fejl og fejlhåndtering

Mens vi stræber efter at levere en fejlfri hjemmeside, kan vi ikke garantere, at alt indhold her er 100% nøjagtigt og / eller komplet, herunder priser, produktinformation, produktspecifikationer og produktkompatibilitet. Som sådan forbeholder vi os ret til at rette fejl på steder, som de opdages, tilbagekalde ethvert tilbud og på anden måde rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser. Retten udvides til ordrer, der allerede er indsendt og accepteret af vores hjemmeside.

Tilbage til toppen